Bezpečnost

V Happy tails klademe veliký důraz na bezpečnost. Každý uživatel monoploutve a kostýmku Happy tails by měl umět 7 základních dovedností, které natrénujte před použitím monoploutve a kostýmku.

  • Monoploutev a kostýmek Happy tails je určen pro rekreační a volnočasové sportovní aktivity a je určen pouze pro dobré plavce.
  • Veškeré děti, které používají monoploutev a kostýmek by měly být pod neustálým dohledem dospělých osob.
  • Kupující/uživatel přebírá plnou odpovědnost za správné, bezpečné a zodpovědné používání zakoupeného produktu.